BUDOWLANIEC - Nadzór
mgr inż. Stefan Konieczny

Nadzór budowlany

kierownik budowy inspektor nadzoru budowlanego
Gliwice Zabrze Pyskowice Śląskie

Ceny usług


NADZÓR BUDOWLANY


JAKO KIEROWNIK BUDOWY/INSPEKTOR NADZORU
W tym:
  • Kontrola budowy 1-2 razy w tygodniu .
  • Kontrola dokumentacji budowy (dziennik budowy, kompletowanie dokumentacji powykonawczej itd.)
  • Stały kontakt z poszczególnymi wykonawcami robót (sprawy branżowe).
  • Kontrola jakości wykonywanych prac budowlanych

Zakres cenowy 1500- 3000 zł netto na miesiac
lub od odbioru danej czesci na budowie ( np. fundamenty, strop itd ) 300 zł netto.

PRZEGLĄDY BUDOWLANE:


Przegląd konstrukcyjno-budowlany roczny budynku
- polegający na sprawdzeniu i ocenie stanu technicznego elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu.
W tym:
  • Przeprowadzenie przeglądu konstrukcyjno-budowlanego obiektu.
  • Dostarczenie protokołu z kontroli.
  • Dokumentacja zdjęciowa z kontroli.
Koszt całkowity dla jednego budynku : 200 zł + VAT
 
 
Przegląd budowlany 5-letni budynku
- polegający na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
W tym:
  • Przeprowadzenie przeglądu konstrukcyjno-budowlanego obiektu.
  • Dostarczenie protokołu z kontroli.
  • Dokumentacja zdjęciowa z kontroli.
Koszt całkowity oferty dla jednego budynku : 300 zł + VAT
 
Przy wiekszej liczbie budynków jest możliwość negocjacji ceny.
Nadzór budowlany kierownik budowy - Referencje
strzałka do góry